Giấy Gói Giày

68

Thông số kĩ thuật:

  • Tên Sản Phẩm: Giấy gói giày (Giấy gói giày)
  • Chủng loại: Thông thường khách hàng sử dụng giấy gói giày (2 mặt màu trắng bóng ).
  • Quy cách tiêu chuẩn: 75*100cm, 75*105cm
  • Định lượng: Phổ biến dùng từ 17 g/m2 đến 30g/m2
    Trạng thái: Còn hàng